Newsroom

Onderzoek: Huishoudens gaan fors meer uitgeven over de grens door toenemende reislust

07/07/2016

Amsterdam, 7 juli, 2016 – Onderzoek van Visa Inc. (NYSE: V) wijst uit dat het aantal internationale reizen enorm gaat toenemen in de komende tien jaar. Er wordt geschat dat 282 miljoen huishoudens van over de hele wereld ten minste één internationale reis per jaar zullen maken in 2025, een groei van 35% ten opzichte van 2015. In de studie is het huidige reispatroon van Visa-kaarthouders bekeken en gecombineerd met inschattingen van de toekomst door de reisindustrie. De Chinezen voeren de lijst aan: de verwachting is dat hun uitgaven in de komende tien jaar met 86% toenemen. Nederlanders blijken ook reislustig en staan op plek 15 met een verwachte toename van reisuitgaven van 20%.

Van een gemiddeld huishouden wordt geschat dat het in 2025 jaarlijks 4.676 euro uitgeeft[1] aan internationale reizen. De belangrijkste redenen voor de verwachte spectaculaire groei van internationale reizen zijn een groeiende middenklasse met een hoger besteedbaar inkomen, meer wereldwijde toegang tot het internet, betere infrastructuur waardoor reizen makkelijker wordt en tot slot, vergrijzing: de ouder wordende bevolking heeft meer tijd en middelen om voor het plezier te reizen.

De studie is in samenwerking met Oxford Economics uitgevoerd en analyseert voorspellingen van uitgaven per land. In onderstaande tabel staat de top tien landen waarvan de grootste reisuitgaven verwacht worden in 2025. Nederland staat op plek 15 (zie tabel 1).

Tabel 1. Jaarlijkse uitgaven van huishoudens met een inkomen boven de 20 duizend dollar in 2015 en in 2025 (projectie). De cijfers zijn in miljarden Euro’s.

[1]Uitgaven voorafgaand aan de reis, zoals vliegtickets, zijn niet meegeteld. Het gaat om uitgaven tijdens de reis, zoals voeding en hotelovernachtingen.

In onderstaande grafiek is te zien dat Nederlanders per huishouden momenteel ongeveer €4.015 aan buitenlandse reizen besteden. Naar verwachting loopt dit bedrag op tot €4.446 in 2025. Dit bedrag ligt onder het wereldwijde gemiddelde van €4.783. Dat laatste komt omdat Nederland weinig uitschieters kent: reizigers uit de hoogste inkomensgroep die bovengemiddeld veel geld in het buitenland uitgeven. Ook blijven Nederlanders regelmatig dichtbij huis en bezoeken we omliggende landen, waardoor de kosten over het algemeen lager blijven.

In China neemt het gemiddelde bedrag dat huishoudens uitgeven aan reizen juist af, naar €4.752 per huishouden in 2025. De verklaring hiervoor is dat reizen steeds goedkoper wordt. En dat meer mensen met een lager besteedbaar inkomen dan de Chinese reizigers van nu op reis gaan. Zij geven naar verwachting minder uit. Het aantal huishoudens in China dat geld aan internationale reizen zal uitgeven groeit naar verwachting spectaculair; daarom neemt het totale bedrag dat China uitgeeft aan internationale trips juist weer met 86% toe (tabel 1).

Grafiek 1. Jaarlijkse internationale reisuitgaven per huishouden (in US Dollars) 

Daniel van Delft, Country Manager Nederland van Visa Europe: “Buitenlandse reizen worden gewoner voor een grotere groep mensen, dankzij de veranderende demografie gecombineerd met technologische vooruitgang waardoor reizen makkelijker en minder kostbaar wordt. Nederlanders zijn reislustig en gaan naar verwachting alleen maar meer buitenlandse trips maken de komende jaren. Ook wordt reizen voor een grotere groep mensen betaalbaar dus vindt er naar verwachting een toename van de totale uitgaven in het buitenland plaats. Betalen en geld opnemen met credit en of debet card in het buitenland is niet alleen eenvoudig en veilig, maar de mogelijkheden daartoe zijn ook wijdverspreid door ons wereldwijde acceptatienetwerk van 40 miljoen acceptatiepunten. Het gebruik van betaalkaarten in het buitenland in plaats van het wisselen van grote hoeveelheden cash zorgt voor veel gemak en dat neemt alleen maar toe.”

Voor gedetailleerde informatie per land, inclusief prognoses over leeftijden en het inkomen van reizigers kunt u terecht op de website over het onderzoek. Daar vindt u ook de complete top 50 van landen.

5 keer slim betalen in het buitenland

  • Als u tijdens het betalen of pinnen de keuze krijgt tussen de lokale valuta of uw eigen valuta, kies dan de lokale valuta om onnodige extra kosten te voorkomen
  • Visa heeft een App beschikbaar waarin je informatie over de wisselkoers, de dichtstbijzijnde pinautomaat en tips voor betalen in het buitenland kunt vinden. Download de Visa Travel Tools App dus voor vertrek.
  • Kom niet voor verrassingen te staan en bekijk de wisselkoers voor vertrek om een budgetplanning te maken.
  • Welke betaalkaarten en betaalmethoden worden geaccepteerd in het vakantieland? En accepteren restaurants over het algemeen betaalkaarten? En hoe zit het met het openbaar vervoer? Bekijk dit van tevoren via de website of app.
  • Handige links:

Over het onderzoek
Visa maakte een inschatting van het aantal huishoudens dat internationaal reist door betaalgegevens van Visa-kaarthouders in bepaalde landen te vergelijken. Er is gekeken hoeveel kaarthouders ten minste een buitenlandse betaling deden in vergelijking met het totaal aantal kaarthouders in een land. De cijfers zijn gecorrigeerd om representatief te zijn voor de bevolking van het land, ongeacht de betaalmethoden die worden gebruikt door huishoudens. De cijfers werden vervolgens gebruikt als input voor de prognoses die door Oxford Economics zijn ontwikkeld voor de studie. Oxford Economics gebruikte enquêtegegevens van een steekproef in tien landen om informatie over leeftijden, frequenties en het inkomen van de internationale reizigers te berekenen. De resultaten werden geëxtrapoleerd naar een bredere reeks van landen op basis van hun indeling als ontwikkelde of opkomende markten en belangrijke variabelen zoals het BBP per hoofd van de bevolking en het totaal aantal internationale bezoekers per hoofd van de bevolking. Het geschatte aandeel in internationaal reizen werd vervolgens vergeleken met de inkomensverdeling en leeftijdsverdeling per land, om zo een historische relatie te ontdekken. Deze wordt dan gebruikt om het aandeel en het volume van internationaal reizen per inkomensklasse en leeftijdscategorie van 2005 tot 2025 te voorspellen.