Wereldwijde Visa-privacyverklaring

¹ Aangesloten bedrijven van Visa worden direct of indirect door Visa U.S.A. Inc. of moedermaatschappij Visa Inc. via eigendom gecontroleerd, bijvoorbeeld Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L., Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation en Verifi, Inc.

Afhankelijk van onze relatie en interacties met u, zijn de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen mogelijk de volgende:

 • Contactgegevens – dit omvat uw naam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer en namen van socialmediaprofielen, samen met andere persoonlijke identificatiegegevens.
 • Transactie- en financiële informatie – dit omvat:
  • Informatie over uw kaart, inclusief uw 16-cijferige betaalkaartnummer, ook bekend als persoonlijk rekeningnummer of ‘PAN’; een daarmee verbonden niet-financiële identificatiecode bekend als betaalrekeningsreferentie of ‘PAR’-token; en vervaldatum, servicecode, PIN-verificatiegegevens en CVV; en
  • Informatie over uw transacties, inclusief de datum, het tijdstip, de locatie en het bedrag van de transactie en informatie over de retailer. Dit kan in sommige gevallen ook gegevens op artikelniveau omvatten, evenals facturatie- en verzendinformatie.
 • Relatiegegevens – dit omvat informatie over uw winkel- en betalingsvoorkeuren en andere informatie die ons kan helpen u gepersonaliseerde content aan te bieden, zoals:
  • Demografische informatie, zoals leeftijdscategorie en burgerlijke staat of gezinssituatie;
  • Waarschijnlijkheid dat u geïnteresseerd bent in bepaalde aankopen, of bepaalde levensgebeurtenissen meemaakt, of ander observationeel onderzoek; en
  • Gegevens uit socialmediaprofielen en informatie over uw interesses.
 • Interactie-informatie – dit omvat informatie over uw interacties met Visa, zoals:
  • Informatie die wordt verzameld wanneer u deelneemt aan promoties of programma’s, zoals accountgegevens van beloningsprogramma’s;
  • Informatie over kaartvoordelenprogramma’s, inclusief kwalificatiegegevens en gerelateerde gegevens;
  • Informatie die wordt verzameld wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u contact opneemt met onze klantenservice;
  • Bezoekerslogs;
  • Informatie die wordt verzameld wanneer u door Visa gesponsorde evenementen bijwoont, zoals reisinformatie van u en eventuele metgezellen die tijdens de evenementen is verzameld; en
  • Andere gegevens die u ons verstrekt, zoals gegevens die worden verzameld voor de authenticatie van consumenten (bijvoorbeeld wachtwoorden of beveiligingsvragen).
 • Biometrische identifiers – dit omvat gegevens over gezichtsherkenning, vingerafdrukken, timing van toetsaanslagen, scrollpositie en gedragsgegevens of andere fysieke patronen, zoals wanneer u ervoor kiest om biometrische authenticatie te gebruiken bij Visa of zijn klanten.
 • Zakelijke klantgegevens – dit omvat informatie over uw rol binnen uw bedrijf, uw autorisatie om producten of diensten te gebruiken en uw bevoegdheid om bestellingen te plaatsen; kwalificatiegegevens van klanten/leveranciers; en andere gegevens die u met ons deelt in het kader van de relatie.
 • Afgeleide informatie – we leiden gegevenselementen af door onze relatie- en transactiegegevens te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld eigenschappen, kenmerken en/of scores genereren voor marketing-, beveiligings- of fraudedoeleinden.
 • Online en technische informatie – dit omvat informatie over uw interacties met onze websites, apps of advertenties, waaronder IP-adres, apparaat-ID’s, instellingen, kenmerken, advertentie-ID, browsegeschiedenis, webserverlogs, serverlogbestanden, activiteitenlogs, toetsaanslagtiming en andere informatie die wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.
 • Audio- en visuele informatie – dit omvat audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie met betrekking tot uw interacties met ons, waaronder foto’s, videobeelden, CCTV-opnames, callcenter-opnames, call monitoring-gegevens en voicemails.
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers – dit omvat burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer en andere door de overheid uitgegeven ID’s die nodig kunnen zijn in het kader van compliance of gezien de aard van de relatie.
 • Geolocatie-informatie – dit omvat nauwkeurige geolocatiegegevens die we automatisch van uw mobiele apparaat kunnen verzamelen als u ons toestemming geeft om deze te verzamelen.
 • Beroeps- en werkinformatie – dit omvat beroeps- of werkgerelateerde informatie voor werknemers en potentiële werknemers, waaronder gegevens van sollicitanten en cv’s, zoals opleiding en werkgeschiedenis; informatie over kwalificaties voor de functie, zoals vaardigheden en referenties; beroepsmatige interesses en doelen; informatie verzameld voor werknemerskwalificaties, zoals documentatie over het recht om te werken; en referenties.
 • Compliancegegevens – dit omvat gegevens die worden bijgehouden om aan te tonen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd; gegevens met betrekking tot consumentenvoorkeuren, zoals uw opt-ins en opt-outs van marketingprogramma’s; en gegevens met betrekking tot verzoeken om rechten van betrokkenen.

Sommige persoonsgegevens kunnen in sommige rechtsgebieden worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie.

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen uit verschillende bronnen, afhankelijk van onze relatie en interactie met u. Deze bronnen kunnen omvatten:

 • Uw financiële instellingen, kaartuitgevende instantie, retailers, acquirers en andere partners wanneer u een Visa-betaalproduct gebruikt of wanneer wij namens hen optreden, bijvoorbeeld wanneer u uw Visa-kaart tapt (contactloos betaalt);
 • Uzelf, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor programma's van Visa of een co-promotiepartner, wanneer u zich inschrijft voor Visa Click To Pay of wanneer u antwoorden op enquêtes aan ons verstrekt;
 • Uw computer of apparaten wanneer u communiceert met onze platforms, websites en apps of via andere automatische technologieën, bijvoorbeeld wanneer we gesprekken met ons callcenter opnemen en CCTV-camera’s op onze locaties gebruiken; en
 • Andere derden, waaronder gegevensaggregatoren, socialmediabedrijven en andere openbare bronnen. Daarnaast kan er beroeps- en werkinformatie worden verzameld bij uw referenties en derden die ons helpen bij het uitvoeren van intern onderzoek en antecedentenonderzoek, en kunnen zakelijke klantgegevens worden verzameld bij uw werkgever, conferentie- en beursorganisaties en professionele dienstverleners.

Voor het verzamelen en delen
Categorieën persoonlijke informatie
Wettelijke grondslag voor de verwerking
(Indien vereist door de toepasselijke wetgeving)
Om de elektronische betalingsnetwerken van Visa te exploiteren (inclusief autorisatie, clearing, afwikkeling van transacties en tokenization), uw betalingstransacties mogelijk te maken, en voor aanverwante doeleinden, zoals authenticatie, geschillenbeslechting, fraudepreventie en beveiliging
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een ​​contract na te komen waarbij u partij bent, zoals een contract met u, of een ​​contract tussen u en een retailer, of tussen u en de financiële instelling of andere instantie die uw kaart heeft uitgegeven, waarbij Visa betalingsdiensten aanbiedt of optreedt als gegevensverwerker
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld om u, ons of anderen te beschermen tegen dreigingen (veiligheid of fraude); om onze bedrijfsvoering mogelijk te maken of te beheren, zoals kwaliteitscontrole, compliance, geconsolideerde rapportage en klantenservice; om zakelijke transacties te beheren, zoals fusies of overnames; om inzicht te krijgen in onze zakelijke of klantrelaties en deze te verbeteren

Om u de producten, diensten, programma's, aanbiedingen of informatie te verstrekken die u bij Visa aanvraagt, en voor aanverwante doeleinden, zoals het bepalen van de geschiktheid en klantenservice
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om diensten te leveren aan onze klanten; Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een loyaliteitsprogramma van een kaartuitgevende instantie of retailer verwerken wij de kaarttransactiegegevens om uw beloningen te berekenen en u gerichte aanbiedingen van de klant te doen
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om Visa-oplossingen zoals Click to Pay uit te voeren, onder meer om u in te schrijven voor de oplossing, om u in staat te stellen aangemeld te blijven op uw apparaat (indien u hiervoor hebt gekozen), om u in staat te stellen uit te checken bij gebruik van de oplossing, om deze te integreren met andere digitale wallets (indien u hiervoor hebt gekozen) en om deel te nemen aan programma’s die verband houden met uw gebruik van de oplossing
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om enquêtes, loyaliteitsprogramma's, sweepstakes, wedstrijden en evenementen te beheren;
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om op basis van uw keuzes marketingcommunicatie, gepersonaliseerde aanbiedingen en op interesses gebaseerde advertenties te tonen
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld om u nieuws en aanbiedingen te sturen die relevant voor u zijn

Om onze zakelijke relatie met u en/of uw bedrijf te vervullen, ontwikkelen en onderhouden
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om uw werk- of contractrelatie met ons te vereenvoudigen of u te evalueren voor een functie, met inbegrip van gebruikelijke personeelsdoeleinden, risicobeheer en compliance
 • Contactgegevens
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Biometrische identifiers
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Beroeps- en werkgelegenheidsinformatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om te begrijpen hoe u en anderen onze producten gebruiken, voor analyse en modellering, om business intelligence en inzichten te creëren en economische trends te begrijpen
 • Hoewel bepaalde informatie, zoals transactie- en financiële informatie, relatie-informatie, interactie-informatie, online en technische informatie en geolocatie-informatie voor deze activiteiten kan worden gebruikt, vormt het eindresultaat geen persoonlijke informatie.
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om niet-gepersonaliseerde, niet-geïdentificeerde, geanonimiseerde of geaggregeerde gegevenssets te genereren, die we gebruiken voor productontwikkeling en het leveren van adviesdiensten aan klanten
 • Hoewel bepaalde informatie, zoals transactie- en financiële informatie, relatie-informatie, interactiegegevens en online en technische informatie voor deze activiteiten kan worden gebruikt, vormt het eindresultaat geen persoonlijke informatie.
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven

Om onze dagelijkse business te ondersteunen, zoals accountbeheer, kwaliteitscontrole, websitebeheer, bedrijfscontinuïteit en noodherstel, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, rapportage en wettelijke compliance, analyse en onderzoek, de uitvoering van contracten en ander contractbeheer en de levering van aangevraagde producten en diensten*
 • Contactgegevens
 • Transactie- en financiële informatie
 • Relatie-informatie
 • Interactie-informatie
 • Zakelijke klantgegevens
 • Afgeleide informatie
 • Online en technische informatie
 • Audio- en visuele informatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Geolocatie-informatie
 • Beroeps- en arbeidsinformatie
 • Compliancegegevens
 • Om een contract na te komen waarbij u partij bent, zoals hierboven beschreven
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die wereldwijd op ons van toepassing is
 • Om onze eigen rechtmatige belangen of die van anderen te beschermen, zoals hierboven beschreven
Indien van toepassing kunnen we met uw toestemming ook persoonlijke informatie verwerken. We kunnen ons bijvoorbeeld beroepen op uw toestemming, indien wettelijk vereist, om u marketingcommunicatie te verstrekken.

Onder ‘dagelijkse business’ vallen de volgende zakelijke doeleinden en gerelateerde doeleinden, waarvoor persoonlijke informatie kan worden gebruikt:

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken voor:

 • Onze aangesloten bedrijven;
 • Onze serviceproviders, met het oog op de levering van services aan ons;
 • Financiële instellingen, retailers, betalingsverwerkers en andere derden die onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheids- en gebruiksbeperkingen, met als doel uw betalingen mogelijk te maken, fraude en risico's te beheren, producten en diensten te leveren en te ontwikkelen en onze dagelijkse business te ondersteunen;  
 • Derden, zoals externe adverteerders die gegevens kunnen gebruiken die zijn verzameld door middel van cookies en soortgelijke middelen om ons te helpen met onze online advertenties;
 • Overheidsinstanties;
 • Wervingsbureaus en uw referenties (voor beroeps- en werkinformatie); en
 • Uw bedrijf en uw vestigingen (ten behoeve van zakelijke klantgegevens).

We kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals aan politie, toezichthouders of rechtbanken, of zoals wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld wanneer we bedrijfsmiddelen verkopen of overdragen, onze contracten naleven, onze eigendommen of rechten beschermen, de eigendommen of veiligheid van anderen beschermen, of wanneer dit nodig is voor audits, compliance en corporate governance.